La Forme Souplesse

ONE MOMENT. LIVE THE STORY.

Termeni și condiții

LA FORME SOUPLESSE, www.laformesouplesse.com, numit în continuare LFS, este brandul societății comerciale S.C. IR SPORT PERFORMANCE PRO SRL, organizată în baza legii române, cu sediul în BUCUREȘTI,  Șos. Buc-Pl, 14-22, bl. 13/2, sc. C, ap. 25, cod de identificare fiscală 29112533, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J40/11139/2011, avînd contul în RON IBAN: RO52INGB0000999902662043 deschis la ING Bank.

Vă rugăm să citiţi Termeni și condiții, Politica noastră privind modulele cookie şi Politica noastră de confidenţialitate (denumite în continuare în mod colectiv „Politicile de protecţie a datelor”) înainte de a utiliza Site-ul web şi de a plasa comenzi prin intermediul acestuia. Prin accesarea www.laformesouplesse.com și utilizarea acestui Site web și/sau plasarea unei comenzi prin intermediul acestuia, recunoașteți în mod expres caracterul obligatoriu al Termenilor şi al Politicilor privind protecţia datelor și vă asumați angajamentul de a respecta acești Termeni, precum și Politicile privind protecția datelor.
Dacă nu acceptați în mod integral Termenii și Politicile de protecţie a datelor, nu utilizaţi acest Site web. Aceşti Termeni pot suferi modificări. Aveţi responsabilitatea de a citi în întregime Termenii și Politicile privind protecția datelor, întrucât aplicabili vor fi Termenii și Politicile privind protecția datelor în vigoare în momentul încheierii contractului relevant (astfel cum este definit mai jos) sau în momentul utilizării acestui Site.
Dacă aveţi orice întrebare referitoare la Termeni sau la Politicile de protecţie a datelor, ne puteţi contacta în orice moment utilizând formularul de contact sau adresa de mail office@laformesouplesse.com. Contractul (aşa cum este definit în continuare) poate fi încheiat, dacă vă exprimaţi opţiunea în acest sens, în oricare dintre limbile în care sunt disponibili Termenii pe acest Site web.
Site/Domeniu:
• toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;
• conținutul oricărui buletin informativ sau e-mail trimis Utilizatorilor sau Clienților săi de către LFS prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
• orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al LFS Utilizatorului sau Clientului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
• informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de LFS într-o anumită perioadă;
• informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care LFS are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
• date referitore la LFS, sau alte date privilegiate ale acesteia.
Serviciu – serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale Site-ului, în sensul acordarii posibilității Clientului să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzînd și alte mijloace de comunicare la distanță (i.e. telefonic).
Utilizator – Persoana fizică sau juridică de drept public sau privat care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau în baza unui acord de utilizare între www.laformesouplesse.com și acesta.
Cont – ansamblul format dintr-o adresa de e-mail și o parolă care permit unui singur utilizator accesul la zone restricționate ale siteului prin care se face accesul la Serviciu.
Client – Persoana fizică sau juridică de drept public sau privat care are sau obține acces la Conținut și Serviciu, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare între www.laformesouplesse.com și acesta, sau persoana fizică sau juridică care beneficiază de pe urma produselor și/sau serviciilor oferite de www.laformesouplesse.com și achiziționate de către acesta.
Buletin Informativ/ Newsletter- mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor utilizate de catre www.laformesouplesse.com într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea www.laformesouplesse.com cu referire la informațiile conținute de acesta.
Tranzacție – încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vînzarea unui produs / serviciu de catre LFS către Client indiferent de modalitatea de livrare.
Contract la distanță – conform definiției cuprinse în O.U.G (Ordonanța de urgență a Guvernului) nr. 34/2014

1. Politica generală
Acest document stabilește termenii și condițiile de utilizare ai siteului/conținutului/serviciului de către utilizator sau client, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat între LFS și acesta.
1.1. Accesul la serviciu se face exclusiv prin accesarea site-ului public www.laformesouplesse.com
1.2. Folosirea, inclusiv dar nelimitîndu-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea, conținutului/serviciului, implică aderarea Utilizatorului sau Clientului la prezentele termene și condiții în afara de cazul în care conținutul respectiv nu are condiții de folosire distinct formulate.
1.3. Prin folosirea site-ului/conținutului/serviciului, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse site-ului, conținutului, serviciului, LFS sau oricărui terț cu care LFS are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.
1.4. În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru document:
1.4.1. Acesta renunță la accesul la serviciu, alte servicii oferite de LFS prin intermediul site-ului, primirea buletinelor informative și/sau comunicărilor din partea LFS de orice natură (electronic, telefonic, etc.), fără nici o garanție ulterioară din partea LFS.
1.4.2. LFS va șterge toate datele care fac referire la acesta din baza sa de date, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.
1.5. Clientul / Utilizatorul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a accepta documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.
1.6. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut la art 1.4, acesta poate să contacteze LFS, sau să folosească legăturile din conținutul primit de la LFS destinate acestui scop.
1.7. Clientul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea documentului pe perioada derulării unui Contract, sau pînă în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de LFS.
1.8. În cazul în care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de LFS și își revocă acordul exprimat în favoarea documentului pe perioada derulării unei Comenzi, LFS va anula Comanda acestuia fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă

2. Conținut
2.1. Conținutul informativ/imagistic prezentat pe site-ul www.laformsouplesse.com este proprietatea intelectuală S.C. IR SPORT PERFORMANCE PRO SRL.
2.2. Clientului/Utilizatorului nu îi este permisă copierea, transferul, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decît cel original ințentionat de LFS, includerea oricărui conținut în afara siteului LA FORME SOUPLESSE, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al LFS asupra conținutului precum și participarea la transferul, vînzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decît cu acordul expres al LFS.
2.3. Orice conținut la care Utilizatorul sau Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între LFS și acesta, și fără nici o garanție implicit sau expres formulată din partea LFS cu referire la acel conținut.
2.4. Clientul/Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu alte prevederi ale documentului.
2.5. În cazul în care LFS conferă Clientului/Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor conținuturi pe site sau al perioadei definite în acord, conform condițiilor definite în acord, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea LFS pentru respectivul Utilizator/ Client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
2.6. Nici un conținut transmis catre Utilizator/Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobîndit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea LFS și/sau al angajatului LFS dacă există, care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.
2.7. Orice utilizare a conținutului în alte scopuri decît cele permise expres prin document sau de Acordul de utilizare care îl însoțeste, în cazul în care acesta există, este interzisă.

3. Contact
3.1. www.laformesouplesse.com publică pe site datele complete și corecte de identificare și contactare a sa de către Utilizator/Client.
3.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, Utilizatorul/Clientul permite LFS să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzînd și mijloace electronice.
3.3. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezinta în nici un fel un angajament din partea LFS de a contacta Utilizatorul/Clientul.
3.4. Accesarea site-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate LFS se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Utilizatorului/Clientului și LFS, considerandu-se astfel că acesta consimte primirea notificărilor din partea LFS în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzînd și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe site.
3.4. LFS își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natură, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.).

4. Buletin informativ/Newsletter
4.1. Primirea buletinului informativ presupune completarea unui formular de către UTILIZATOR/CLIENT și acceptarea necondiționată a documentului, în cazul în care nu și-a exprimat deja acest acord.
4.2. Datele preluate de la UTILIZATOR/CLIENT în scopul expedierii buletinului pot și vor fi folosite de către LFS în limitele Politicii de confidențialitate.
4.3. Renunțarea la primirea buletinului informativ de către UTILIZATOR/CLIENT, se poate face în orice moment:
4.3.1. Folosind legătura special destinată din cadrul oricarui buletin informativ primit.
4.3.2. Prin modificarea acceptului său de a primi buletinul și folosind pagini din zonele restricționate, prin folosirea contului.
4.3.3.Prin contactarea LFS, conform cu informațiile de contactare, și fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.
4.4. Renunțarea la primirea buletinului informativ nu implică renunțarea la acceptul dat pentru document.
4.5. LFS își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora va trimite buletinul informativ cît și dreptul de a elimina din baza sa de date orice UTILIZATOR/CLIENT care și-a exprimat anterior consimțămîntul de a primi buletinul informativ, fără nici un angajament ulterior din partea LFS, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.
4.6. LFS nu va include în buletinele sale informative transmise UTILIZATORULUI/CLIENTULUI, nici un alt fel de material publicitar sub formă de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener al LFS, la momentul expedierii buletinului.

5. Politica de vînzare online
5.1. Accesul la serviciu este permis oricărui utilizator care posedă sau își creează un cont sau nu.
5.2. Pentru a i se permite accesul la serviciu, Utilizatorul/ Clientul va trebui să accepte prevederile documentului.
5.3. LFS poate limita accesul Clientului la serviciu, în funcție de comportamentul său anterior.
5.4. Este interzisă partajarea unui cont între mai mulți clienți.
5.5. În situația în care se descoperă accese de acest gen, LFS își rezervă dreptul de a anula sau a suspenda accesul Clientului la conținut sau serviciu.

6. Produsele oferite de www.laformesouplesse.com
6.1. Produsele comercializate prin intermediul www.laformesouplesse.com sînt noi, în ambalajul LFS și în momentul actualizării statusul comenzii complet, sînt însoțite de factura fiscală expediată prin intermediul email-ului furnizat de Client. Produsele și serviciile sunt oferite în condițiile respectării prevederilor prezentului document și în limita stocului disponibil. Din acest motiv LFS își asumă dreptul de a nu onora o anumită comandă în cazul în care respectivul produs nu se mai regăsește în oferta curentă a LFS.
6.2. Prețurile prezentate nu includ cheltuielile de livrare. Prețul de achiziție tipărit pe factură va fi același cu cel stabilit de consilierul clienți LFS în momentul confirmării comenzii ca fiind comandă fermă.
6.3. Chiar dacă, în ciuda eforturilor LFS, un mic număr de produse pot avea pe site prețuri greșite, stabilite în mod eronat de catre aplicația informatică, întotdeauna se consideră preț final cel acceptat de către client în cadrul discuțiilor purtate cu consultanții LFS. Dacă prețul real al produsului este mai ridicat decît prețul afișat pe site, consultanții de vînzări LFS sînt îndreptățiți să satisfacă cererea de a livra produsul la prețul publicat pe site, numai în măsura în care se va putea face acest lucru, dupa cum și Clientul este îndreptățit să refuze comanda respectivă. In cazul în care prețul real este mai mic decat prețul publicat pe site, iar Clientul a achitat prețul în avans, diferența va fi returnată după cum se va conveni de comun acord, dar nu mai tîrziu de 14 de zile de la data primirii produsului.
6.4. LFS nu ofera nici o garanție, în mod expres, nici implicit, în ceea ce priveste inclusiv, dar fără limitare la, funcționarea acestui site, informația, corectitudinea descrierilor, actualizarea conținutului, produsele de pe site precum și potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site și cumpărarea produselor sau serviciilor conexe se face pe propriul risc, singura derogare reprezantînd obligația LFS de a acorda utilizatorilor dreptul de denunțare unilaterală a contractului conform legislației în vigoare, drept detaliat mai jos în acest document. Imaginile publicate pe site sunt cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imaginile prezentate în orice mod (culoare, tonalitate, accesorii, aspect, etc.).

7. Valabilitatea ofertelor
7.1. LFS își rezervă dreptul de a modifica tarifele practicate pentru produsele și/sau serviciile disponibile pe site fără notificarea în prealabil a Utilizatorului/Clientului.
7.2. Prețul de achiziție al produselor și serviciilor este cel din momentul emiterii comenzii, în limita stocului disponibil.
7.3. Prețul de achiziție al produselor și serviciilor promoționale este cel din momentul emiterii comenzii, în limita stocului disponibil și/sau al perioadei promoționale, în cazul în care aceasta este definită.
7.4. Prețul de achiziție al produselor sau serviciilor dintr-o comandă emisă nu se poate modifica la un moment ulterior emiterii acesteia decît cu acordul părților.
7.5. Prețul de achiziție al produselor și/sau serviciilor dintr-un contract onorat nu se poate modifica.
7.6. Clientul poate renunța la produsele și serviciile achiziționate prin comandă, numai în perioada de timp cuprinsă între emiterea comenzii și transformarea acesteia în contract, doar în cazul în care metoda de plată aleasă de acesta este ramburs.
7.7. Clientul poate renunța la produsele și/sau serviciile achiziționate prin contract, conform Condițiilor de retur
7.8. Promoțiile și reducerile se aplică doar în perioada menționată pe materialele de promovare, iar prețurile se calculează conform condițiilor stipulate în cadrul acestora.
7.9. În cazul returnării produselor aflate în promoție: dacă prin înlăturarea unui/unor produse nu se mai respectă condițiile stipulate pe materialele de promovare, prețul produsului/produselor rămase în comandă se calculează fără aplicarea promoției.

8. Comanda online
8.1. Clientul poate efectua comenzi de produse comercializate la un moment dat, exclusiv pe site.
8.2. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte că toate datele furnizare de acesta, necesare procesului de cumpărare, sînt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document și comandă emisă.
8.3. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte că LFS poate să îl contacteze, în următoarele scopuri/situații, prin orice mijloc disponibil/agreat de LFS, în funcție de scop/situație:
8.3.1. Validarea disponibilității produselor și a cantităților achiziționate de Client.
8.3.2. Validarea de către Client a contravalorii comenzii efectuate, conform art. 8.3.1, și incluzînd în funcție de situație și alte servicii cu valoare adaugată (i.e. transport, etc.)
8.3.3. Stabilirea de comun acord a detaliilor de livrare a produselor.
8.4. LFS poate denunța automat comanda efectuată de către Client, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în urmatoarele cazuri:
8.4.1. Datele furnizate de catre Client, pe site sunt incomplete sau incorect.
8.4.2. Activitatea Clientului pe site poate Și/sau produce daune de orice natură de partea LFS și/sau partenerilor acestuia
8.4.3. Fără nici o justificare.
8.5. Clientul poate renunța la o comandă efectuată, atunci cand este contactat conform cu art. 8.3.
8.6. Din momentul în care Clientul validează contravaloarea comenzii efectuate sau în care LFS informează Clientul cu privire la comanda sa validată, comanda acestuia devine Contract la distanță, aplicîndu-se astfel definițiile cuprinse în O.U.G (Ordonanta de urgență a Guvernului) nr. 34/2014, denumit în cuprinsul acestui document Contract, la care se anexează, dar fără a se limita la, prezentele Termeni și Condiții.
8.7. Detaliile de livrare a produselor incluzînd dar nelimitandu-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuală din partea LFS, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.
8.8. În cazul în care un Client își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe site, toate contractele în derulare existente la acel moment, își păstrează datele definite/acceptate de către Client Înainte de momentul modificării.
8.9. Este permisă folosirea unui singur voucher de către Client pe o comandă efectuată online. Folosirea a mai multor vouchere va duce la anularea comenzii de către reprezentanții LFS.

9. Plata produselor
9.1. Produsele comandate trebuie achitate integral, în caz contrar nu se va efectua livrarea. Plata produselor comandate de pe site-ul www.laformesouplesse.com conform acestor Termeni și Condiții se poate efectua în avans.
9.2. Plata în avans se poate realiza prin plata online a facturii transmise către cumpărător.

10. Livrarea
10.1 Livrarea produselor se va face oriunde pe teritoriul României, în termen de 1-5 zile lucrătoare, după confirmarea comenzii din partea clientului, telefonic, prin mesaj. Comenzile plătite vor fi expediate imediat. În cazul în care nu se va reuși livrarea în termenul menționat, Clientul va fi contactat telefonic.
10.1.1. LFS își rezervă dreptul să efectueze confirmarea comenzilor înainte de onorarea lor prin contactarea clienților.
10.1.2. Livrarea se face prin curier rapid, tarifele fiind aceleași pentru orice adresă de pe teritoriul României. În cazul comenzilor internaționale, livrarea are un termen de 3-5 zile lucrătoare, tarifele se stabilesc în funcție de destinația clientului și sunt mereu actualizate pe site-ul www.laformesouplesse.com în funcție de variațiile cursului valutar.
10.1.3. Clientul este anunțat de către firma de curierat telefonic, prin email și mesaje pe numărul furnizat de termenul de livrare,de suma datorată de client (în cazul sistemului de plata Ramburs) și de eventuale reîncercari de livrare, dacă este cazul.
10.2. LFS își rezervă dreptul să întîrzie sau să anuleze livrări ale produselor comandate dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de LFS care includ: incendii, explozii, inundații, epidemii, greve, acțiuni guvernamentale, razboaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile sau alte impedimente de forță majoră conform uzanțelor legii românești.
10.3 Valoarea maximă a daunelor ce pot fi plătite de LFS față de orice client în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzatoare este valoarea sumei încasate de LFS de la Client.

11. Fraudă și spam
11.1. Calitatea serviciilor de hosting, link-urile către alte site-uri, erori de funcționare
11.1.1. LFS nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site indiferent de motivele apariției lor, acestea incluzînd modificări ale site-ului, setări, sau actualizări ale scripturilor programate.
11.1.2. LFS nu va putea fi făcută răspunzătoare pentru erorile apărute datorită folosirii anumitor browsere pentru vizitarea site-ului LFS.
11.1.3. LFS nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul www.laformesouplesse.com. Pentru respectivele site-uri, răspunderea integrală o poartă proprietarii site-urilor în cauză.
11.2. Abonarea și dezabonarea la buletinul informativ/ newsletter
11.2.1. Abonare și dezabonarea la buletinul informativ/ newsletter-ul site-ului www.laformesouplesse.com este gratuită și voluntară, și implică acceptarea următorilor termeni de utilizare:
11.2.1.1. Mesajele trimise nu sunt nesolicitate și oricînd Clientul se poate dezabona urmînd instrucțiunile din subsolul fiecărui email.
11.2.1.2. Mesajele trimise respecta legea Comerțului Electronic în ceea ce privește comunicarea comercială așa cum este ea stipulată de legislația românească și internațională.
11.3. Utilizarea newsletterului se face în aceleași condiții de limitare a răspunderii din punctul de vedere al conținutului precum se autorizează și folosirea site-ului, în condițiile prevăzute de prezentul document, iar politica de confidențialitate este descrisă pe larg în sectiunea următoare.
11.4. LFS deține toate drepturile asupra conținutului newsletterului trimis către abonați în aceleași condiții ca și pentru informațiile publicate pe site, în concordanță cu prevederile acestui document.
11.5. Abonații newsletter-ului LFS pot retrimite aceste comunicări comerciale și altor persoane, pe răspunderea lor, și în condițiile în care nu au modificat nici structura, nici conținutul mesajelor respective. Persoanele care au primit de la abonații newsletter-ului LFS mesajele comerciale, se consideră că au fost informate în prealabil de către abonați despre prevederile prezentului articol. În acest context, LFS  nu poate fi făcută răspunzătoare sub nici o formă de acțiunile abonaților săi.
11.6. LFS își rezervă dreptul de a restricționa accesul oricărui abonat la newsletter, dacă are orice fel de motive pentru a crede că abonatul respectiv nu respectă prevederile prezentului document.
11.7. LFS nu solicită Clienților sau Utilizatorilor săi prin nici un mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/etc.) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.
11.8. Clientul/Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.
11.9. LFS declină orice responsabilitate, în situația în care un Utilizator/Client ar fi/este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele LFS.
11.10. Clientul sau Utilizatorul va informa LFS asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.
11.11. LFS nu promovează SPAM-ul.
11.12. Orice Utilizator/Client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site poate opta pentru ștergerea acesteia.
11.13. Comunicările realizate de către LFS prin mijloace electronice de comunicare la distanță (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.
11.14. Următoarele scopuri atinse sau nu, vor fi considerate tentativă de fraudare a siteului/conținutul și/sau LFS și se va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să sau a(u) atins acest(e) scop(uri):
11.14.1. De a accesa datele de orice tip ale altui Utilizator/Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă.
11.14.2. De a altera sau altfel modifica conținutul site-ului sau conținutului expediat prin orice metodă de către LFS către Utilizator/Client
11.14.3. De a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează site-ul
11.14.4. De a accesa sau a divulga oricarui terȚ care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către LFS catre Utilizator/Client atunci cînd acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

12. Limitare de responsabilitate
12.1. LFS nu poate fi ținută responsabilă în fața nici unei persoane fizice sau juridice care folosește sau se bazează pe conținut.
12.2. LFS nu poate fi ținută responsabilă pentru orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu /etc.) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației de tip conținut prezentată sau nu pe site sau pentru orice tip de erori sau omisiuni în prezentarea conținutului care pot conduce la orice fel pierderi.
12.3. În cazul în care un Utilizator/Client consideră că un conținut expediat prin orice mijloc de către LFS, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii LFS, conform detaliilor de contact, astfel încît LFS să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.
12.4. LFS nu garantează utilizatorului sau clientului acces pe site sau la serviciu și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial și/sau integral conținutul, de a reproduce parțial sau integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al LFS.
12.5. LFS nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.
12.6. LFS este exonerată de orice vină în cazul utilizării site-urilor și/sau al conținutului transmis către Utilizator sau Client prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), prin intermediul site-urilor, e-mail-ului sau al unui angajat al LFS, dacă există, atunci cînd această utilizare a contținutului poate sau produce pagube de orice natură de partea Utilizatorului, Clientului și/sau oricarui terț implicat în acest transfer de conținut.
12.7. LFS nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte ca:
12.7.1. Serviciul/produsul va fi potrivit cerințelor clientului
12.7.2. Serviciul/produsul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel
12.7.3. Produsele/serviciile obținute gratis sau contracost prin intermediul serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor clientului
12.8. Operatorii, administratorii și/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultînd din, dar nelimitandu-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație / legătură / tranzacție / colaborare / etc. care pot aparea între client sau utilizator și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul site-ului.

13. Forța majoră și cazul fortuit
13.1. Exceptînd cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumba în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forța majoră.
13.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligat să aducă la cunostință celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.
13.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o impiedică să o ducă la bun sfîrșit.
13.4. Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.
13.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului dar în limitele art. 15.c.

14. Litigii
14.1. Prin folosirea/ vizitarea/ vizualizarea/ etc. site-ului și/sau al oricărui conținut trimis de către LFS Utilizatorului/ Clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), acesta se declară de acord cel puțin cu prezentele “Termeni și condiții”.
14.2. Orice dispută cu referire la prezentele “Termeni și condiții” care ar putea să apară între Utilizator/ Client și LFS se va rezolva pe cale amiabilă.
14.3. LFS nu răspunde de nici o pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sînt cauzate direct de nerespectarea prezentelor “Termeni și condiții”.
14.4. Orice dispută de orice fel care ar putea să apară între Utilizator și LFS sau partenerii săi se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile Române în vigoare.
14.5. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.
14.6. Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația Română.

15. Viruși, hacking și alte infracțiuni cibernetice
15.1. Nu este permis a se face abuz de acest Site web www.laformesouplesse.com introducînd în mod deliberat viruşi informatici de tip hardware și software, precum și orice alte programe informatice neautorizare sau orice alt material care este rău intenţionat sau dăunător din punct de vedere tehnologic.
15.2. Este interzis a se efectua orice încercare de a avea acces neautorizat la acest Site web www.laformesouplesse.com la serverul care găzduieşte acest Site sau la orice alt server, computer sau bază de date asociată cu Site-ul nostru web.
15.3. Vă asumaţi obligaţia de a nu ataca acest Site web prin intermediul unui atac de tip „refuz de serviciu” sau al unui atac de tip „refuz de serviciu” distribuit.
15.4. Prin încălcarea acestei prevederi puteţi comite o infracţiune în temeiul reglementărilor aplicabile. Vom raporta orice astfel de încălcare autorităţii competente de aplicare a legii şi vom coopera cu autoritatea corespunzătoare pentru a face cunoscută identitatea hackerului. În eventualitatea unei astfel de încălcări, dreptul dumneavoastră de a utiliza acest Site web va înceta cu efect imediat. De asemenea, LFS va efectua toate demersurile necesare pentru a restricționa accesul dumneavoastră la Site pe durata maxima permisă de lege.
15.5. LFS nu își asuma nici o răspundere pentru nici o pierdere sau daună cauzată de un atac de tip „refuz de serviciu”, virus sau orice alt software sau material care este rău intenţionat sau dăunător din punct de vedere tehnologic pentru computerul, echipamentele, datele sau materialele Utilizatorului/ Clientului ca urmare a utilizării acestui Site web sau a descărcării conţinutului acestuia sau al altor site-uri web spre care vă redirecţionează acest Site web.

16. Dispoziții finale
16.1. LFS își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciului, inclusiv modificări ce ar putea afecta site-ul și/sau orice conținut fără notificare prealabilă a Utilizatorului sau Clientului.
16.2. LFS nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setari, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.
16.3. LFS își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare. Excepție fac paginile în care sunt prezentate firmele partenere sau ofertele acestora și unde nu vor fi introduse bannere de natură concurențială.
Orice alta problemă cauzată de produsele și serviciile prezentate pe www.laformesouplesse.com și care nu este deja tratată de nici un articol din prezentul document, se va soluționa pe cale amiabilă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către utilizator.
În cazul in care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, compețenta revine instanțelor de judecată Române sau unui organism de rezolvare a disputelor alternativ, agreat de ambele părți.
Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții de utilizare a site-ului www.laformesouplesse.com, Utilizatorul/ Clientul își asumă în totalitate consecințele ce decurg din folosirea în aceste condiții a site-ului.